Logo de Hondarribia

Logo indarberritzen

2022/12/01eko Osoko Bilkuran onartzeko aurrekontu proposamena

Aurreikusitako gastuak 25.169.624€


Aurrekontuko kontzeptu bereiziak

Aurreikusitako diru-sarrerak 25.169.624€


Sarreren egoera, laburpena kapituluka