Hondarribia logoa

Aurrekontuak
2024

Aurrekontuak ilustrazioa

Aurrekontuaren gakoak

  • 29.053.752 €. % 15eko igoera, zergak eta tasak izoztuta.
  • Aurrekontua prestatzeko prozedura eraldatzailea, edukiari eta gauzatze-mailari dagokienez.
  • Berritasun gisa, Garapen Iraunkorreko Helburuekin bat datorren aurrekontua da.
  • Azaroaren 23an onartuko da, eta 2024ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.
  • Dirulaguntzen eta inbertsioen partida globala 1M € baino gehiago handitu da.

Garapen Iraunkorreko Helburuak

GJHek eta 2030 Agendak garrantzi kritikoa duten 5 esfera definitzen dituzte:

  • Desberdintasuna geldiaraztea, gizarteratzeko eta aukera-berdintasunerako politikak sustatuz, pobreziarekin amaitzeko.
  • Klima-aldaketa lehengoratuko duten politikak garatzea, trantsizio energetikoa indartuz.
  • Osasuna, hezkuntza eta aurrerapen digitala indartzea, sarbidea unibertsalizatuz.
  • Enpresa, lana eta enplegua duintasunaren, oparotasunaren eta iraunkortasunaren balio partekatuak bihurtzea.
  • Mundu osoan bakea, bizikidetza eta giza eskubideen errespetua sendotzea.

Aurrekontu eraldatzailea

Aurrekontuak egiteko prozedura
Berritasun gisa, aurrekontuak egiteko prozeduran ez du gobernu-taldeak bakarrik parte hartu. Udalbatza osatzen duten udal teknikarien eta alderdi politikoen ekarpenek ere eragin dute aurrekontu parte-hartzailea egitea, herritarren gehiengoaren beharretara egokitzen den tresna gisa.

Aurrekontuaren edukia
2024rako aurreikusitako baliabideak % 15 igoko dira, tasak eta udal-zergak aldatu gabe. Ahalegin berezia egin da diru-sarreren atalean baliabideak lortzeko, eta, horrela, jasotzen den baliabide nagusia Foru Funtsari dagokiona da. Baina azpimarratu behar da Hondarribiko Udalaren diruzaintzari esker ere diru-sarrera garrantzitsu bat jasotzea espero dela.

Aurrekontuaren betearazpena
Diru-sarreren eta gastuen arteko aurrekontu orekatua da, eta hondarribiarrentzat ezinbestekoak eta errealistak diren proiektuak jasotzen ditu. Aurrekontua osorik exekutatzeko asmo argia du, eta, gainera, berrikuntza gisa, haren betearazpenaren jarraipena egiteko tresnak eskainiko ditugu, herritarrek gardentasunez ikus dezaten nola gastatzen diren udal-funtsak.

Datu orokorrak Aurrekontua 2024 Aurrekontua 2023 Diferentzia
Sarrerak guztira 29.053.752 € 25.160.167 € 3.893.585 €
Gastuak guztira 29.053.752 € 25.160.167 € 3.893.585 €
Gastua arrunta 25.551.994 € 23.127.516 € 2.424.489 €
Sarrera arrunta 28.446.753 € 24.883.763 € 3.562.990 €
Inbertsioa 3.294.930 € 2.002.051 € 1.292.879 €

Dokumentazioa

Udalaren aurrekontua

Hondarribia Lantzen-en aurrekontua

Arma plazaren aurrekontua

Espedientea

Eranskinak

Diru-sarrerak

Guztira: 29.053.752 €

Datu orokorrak

Guztira: 29.053.752 €

Udal arloak

Gizarte Politikak

Osasunaren babesa eta gizarte kohesioa

Nortasuna indartzea

Ekonomia

Iraunkortasuna eta ingurumena

Herritarrentzako arreta